Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding kyrkjeleir Ellingsøy 2019


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må fyllast ut.
Ved å fylle ut dette skjemaet gir du oss løyve til å sende ut informasjon angåande kyrkjeleiren på SMS og e-post.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Ønskjer du å informere oss om noko spesielt, f.eks. allergi eller andre behov for tilrettelegging, kan du skrive det her.
Skriv her også om du vil overnatte eller sove heime.

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg/vi kan bidra:


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Påmelding kyrkjeleir Ellingsøy 2019 Beløp: kr 200,00
Vi ønskjer i utgangspunktet at betaling blir gjort her. Om du ikkje har anledning til å betale no gjer vel og ta kontakt med oss for tilsending av giro/kontonummer. Tusen takk. Mvh Ellingøy kyrkjelyd