Gratulerer med dåpen påmelding

Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om din 10-åring. De mørke feltene må alltid fylles ut. Aktiviteten er gratis.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe mer vi trenger å vite om ditt barn?
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilde av ditt barn blir offentliggjort i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook)?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: