Agrando påmelding > Påmelding

Lys Våken


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Helgen koster 200 kr og blir betalt ved ankomst. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe spesielt vi bør vite om ditt barn? Allergier eller andre behov for tilrettelegging er fint å vite om på forhånd.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Jeg kan hjelpe til som:

 Det hender vi tar bilder til til menighetsblad og facebooksiden. Er det i orden at bilde av din 11- eller 12-åring blir brukt i menighetens informasjonsarbeid i etterkant? Navn brukes ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Jeg kan hjelpe til som: