Agrando påmelding > Påmelding

Registrering av frivillig tjeneste i Haslum menighet


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv litt om hva du har lyst til å være med på som frivillig, og hvordan vi kan legge tilrette for best mulig samarbeid. Skriv også om du vil bidra med noe som ikke er nevnt i denne listen, har en drøm om å starte noe nytt, ser flere oppgaver som bør dekkes e.l.
Interesser og ønsker: