Agrando påmelding > Påmelding

Julemysteriet


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om din 5-åring. Samlingene koster 150 kr per 5-åring, og betales ved ankomst på første samling. De mørke feltene må alltid fylles ut. Vi ønsker at barna har med seg en voksen på samlingene.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe spesielt vi bør vite om ditt barn? Allergier eller andre behov for tilrettelegging er fint å vite om på forhånd.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Hvor mange er det som blir med på samlingene fra familien (med hensyn til å beregne mat til middagen og materiale til aktiviteter)? Kommentarer:


Er det i orden at bilde av den påmeldte blir brukt i menighetens informasjonsarbeid? Navn brukes ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: