Agrando påmelding > Påmelding

Helt Førsteklasses påmelding


Den påmeldte
Vi ønsker at barna har med seg en voksen på samlingene. Utfordre gjerne faddere om det ikke passer for dere foresatte. Fyll ut feltene med informasjon om din 6-åring. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe spesielt vi bør vite om ditt barn? Allergier eller andre behov for tilrettelegging er fint å vite om på forhånd.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at bilde av barna blir brukt i menighetens informasjonsarbeid (i menighetsblad, på hjemmeside, på facebook.)? Navn brukes ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: