Påmelding Bu-heimaleir


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Ynskjer du å informera oss om noko spesielt?
Velg den aktiviteten du ynskjer å delta på.
2019: Dyr og natur, alle aldrar (2 ledige plasser)
2019: Eksperiment, frå 6.trinn -> (8 ledige plasser)
2019: Hjelpeleiar, frå 8.trinn -> (5 ledige plasser)
2019: Malekurs, frå 4.trinn -> (4 ledige plasser)
2019: Venteliste (ledige plasser)

Kryss av for det som er relevant


Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: