Påmelding Lys Vaken


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Ynskjer du å informera oss om noko spesielt? Matallergi e.l.


Er det greit at bilete som den påmelde er med på vert brukt i kyrkja sitt informasjonsarbeid (Kyrkjelydsblad - heimeside - Facebook o.l.)

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg kan hjelpa til med...


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg kan hjelpa til med...