Påmelding KonfACTION


Den påmeldte
Velkommen til påmeldingen til KonfACTION23! Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Sett opp en liste over 5 ønskede aktiviteter i prioritert rekkefølge (kopier følgende lenke inn i en nettleser for å se aktivitetene du kan velge mellom: https://krik.no/konfaction/#1524814416592-b8c2807e-3ed71524827519310
Jeg vil gjerne bo i telt med:


Er det i orden at vi bruker bilde av den påmeldte i egen promotering, eksempelvis i Tårnklang og på nettsidene våre?
Hvor kommer du på bussen?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Har deltakeren behov for tilrettelegging? Har deltakeren allergier vi trenger å vite om? Er det noe annet du/dere tenker vi bør vite?


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: