Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Tårnagenthelg


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng å vita? Eks. matallergi eller anna.
Me ønskjer å ta bilete av barna når dei er på Aktivitetsdagen. Kryss av her dersom:

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng nokre vaksne som kan vera med på og hjelpa til på laurdagen. Kryss av her dersom du kan vera med.