Påmelding 2- og 4-åringer


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om barnet øverst og en forelder/foresatt under. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Kommentarer:


Er barnet 2 eller 4 år?

En forelder/
foresatt
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: