Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Familiekoret


Fyll ut informasjon om en av foreldrene. Skriv navn på barn (og eventuelt den andre forelderen) i kommentarfeltet.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Barnets/barnas navn og fødselsår: