Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lys våken


Hei! Så bra at du ønsker å melde deg på!! fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte, telefonnummer og epost utfylles av foreldre. De mørke feltene må alltid fylles ut. Deretter velg hvilken kirke du ønsker å ha Lys våken i. Er et noe du lurer på er det bare å ta kontakt. Mvh. menighetspedagog Sivert Løhren Hovde tlf. 97168228
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? Vi ønsker å tilrettelegge så godt som mulig om dette skulle være nødvedig.
Lys Våken i Aurskog høland
Lys våken i Aurskog kirke
Lys Våken i Søndre Høland Kirke
Kryss av om foresatt har anledning til å bidra med...

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte kan bli brukt i sosiale medier og blad for å informere om tiltaket?