Jeg ønsker SMS-påminnelser om det som skjer i Tasta kirke


Fyll ut feltene med kontaktinformasjon, og hvilken type informasjon du ønsker fra oss. Samtykket er gyldig til det trekkes tilbake. Det vil i epostutsendelser og sms være mulig å melde seg av tjenesten fra menigheten.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Jeg ønsker SMS-påminnelser om disse: