Jeg ønsker SMS-påminnelser om det som skjer i Tasta kirke

Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite?
Jeg ønsker SMS-påminnelser om disse: