Agrando påmelding > Påmelding

Utleige av Nes menighetshus


Fyll ut felta med informasjon. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Når ønsker du å leiga? Kva skal romma nyttast til?
Kryss av det som passer best.