Utleie av Nes menighetshus


Fyll ut feltene med informasjon. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Når ønsker du å leie? Hva skal rommene benyttes til?
Kryss av det som passer best.