Påmelding Dåpsskule Engelsvoll


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om barnet ditt. Informasjon om foresatt fylles ut senere. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite i forhånd til barnet? F.eks allergier eller andre ting.

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg kan hjelpe til med å:

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort i menighetsblad eller på Klepp Kirke sin hjemmeside?