Superfredag

Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte og foresatt. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Vi ønsker at barna skal trives å ha det bra. Det er derfor viktig at vi får vite om evt allergier/intoleranser eller annet dere tenker er nyttig informasjon for oss som er ledere. Er det ting dere ikke ønsker å skrive her tar dere kontakt med Ingunn Skartveit Folde på mobil nr 90707481 eller Liv-Kari Sigerseth på mobil nr 92446547
Foresatt
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv her hvor mange som kommer til middag i tillegg til den påmeldte, og evt allergier/intoleranser.
Kryss her hvis du kan hjelpe oss med noe av dette: