Agrando påmelding > Påmelding

Krølletreff


Fyll ut informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Noter her dersom: 1) barnet har allergiar. 2) det IKKJE er greit at bilete av barnet vert publisert i HF eller kyrkjeblad. 3) det er noko me bør veta om.
Krølletreff
Strandebarm Krølletreff
Norheimsund krølletreff
Øystese krølletreff
Ålvik krølletreff