Agrando påmelding > Påmelding

Babysong


Skriv inn barnet sitt namn, samt mobilnummer til den som vil motta informasjon.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Noter her: 1) namnet til den vaksne som oftast kjem til å følgje barnet 2) dersom de IKKJE ynskjer at bilete av barnet/den vaksne skal publiserast i kyrkjebladet. 3) eventuelle matallergiar ift. felles lunsj.