Agrando påmelding > Påmelding

4 årsbok i Kvam


Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
Noter her dersom: 1) barnet har allergi eller treng tilrettelegging på anna vis. 2) de IKKJE ynskjer at bilete av barnet skal publiserast i kyrkjebladet, HF el.l.
Vel kyrkje du vil møta i:
Strandebarm 4 årsbok
Norheimsund 4 årsbok
Øystese 4 årsbok
Ålvik 4 årsbok