Agrando påmelding > Påmelding

Kyrkjekino


Fyll ut informasjon om barnet. Mobilnr. må vera til ein vaksen.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Har barnet matallergiar eller anna me bør vete om? Noter her!
Vel kyrkje
Strandebarm Kyrkjekino
Norheimsund Kyrkjekino
Ålvik Kyrkjekino
Kan forelder/vaksen vera med og hjelpe til?

Er det i orden at namn og bilete av den påmeldte vert offentleggjort?