SMS/e-post fra kirken


Her kan du melde deg på for å motta informasjon fra kirken. Vi sender ut informasjon i forbindelse med konserter og andre kulturarrangement, gudstjenester med særskilt preg, og andre særskilte arrangement/tiltak. Du kan velge om du vil ha både SMS og e-post, eller kun én av delene. Du kan forvente én SMS/ e-post i snitt annen hver uke. Du kan når tid som helst melde deg av tjenesten ved å sende e-post til ob456@kirken.no, eller ringe menighetskontoret på tlf. 55 30 81 00
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
SMS/ E-post fra kirken
Informasjon generelle arrangementer i kirken
Informasjon kun arrangementer barn/barnefamilier
Hva ønsker du å motta?