Agrando påmelding > Påmelding

PÅMELDING UTDELING AV 6-ÅRSBOK AUSTAD KIRKE SØNDAG 7. JUNI KL 10:00


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Spesiell behov?
Vi kan maks være 50 personer pr. arrangement. Vi trenger derfor å vite hvor mange dere kommer totalt på arrangementet inkludert den påmeldte 6-åring.

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: