Påmeldingstest


Den påmeldte
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke feltene må alltid fyllast ut. Kan redigere denne teksten + at me velger kva felt som er obligatoriske
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite? T.d. matallergiar. Finn egen tekst
Eg vil gjerne vere på gruppe med:(valgfritt felt)
T?
T-dag Fjell
T-dag Landro
Ekstrafelt 1(valgfritt felt)
Ekstrafelt 2(valgfritt felt)
Foresatte
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her kan du velge tekst. Kan velge å ha påmelding med to føresette
Føresette:
Foreldrehjelp(valgfritt felt)

 

Ekstrafelt 1 for føresette(valgfritt felt)
Ekstrafelt 2 for føresette(valgfritt felt)
Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort? Her kan du velge tekst sjølv.