Påmelding til dåpskurs

Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
Avtalt dåpskurs annan stad
2018 08.03 Fjell kyrkje
2018 19.04 Fjell kyrkje
2018 24.05 Fjell kyrkje
2018 22.02 Foldnes kyrkje
2018 12.04 Foldnes kyrkje
2018 07.06 Foldnes kyrkje
2018 15.02 Landro kyrkje
2018 22.03 Landro kyrkje
2018 31.05 Landro kyrkje
Velg målform på bibel
Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: