Påmelding til dåpskurs

Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
Avtalt dåpskurs annan stad
2018 16.08 Foldnes kyrkje
2018 30.08 Fjell kyrkje
2018 13.09 Landro kyrkje
2018 27.09 Fjell kyrkje
2018 18.10 Foldnes kyrkje
2018 25.10 Landro kyrkje
2018 15.11 Fjell kyrkje
2018 13.12 Foldnes kyrkje
2019 10.01 Fjell kyrkje
Velg målform på bibel
Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: