Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
Avtalt dåpskurs annan stad
2019 21.11 Fjell kyrkje
2019 05.12 Foldnes kyrkje
2020 16.01 Fjell kyrkje
2020 06.02 Foldnes kyrkje
2020 20.02 Landro kyrkje
2020 19.03 Fjell kyrkje
2020 02.04 Foldnes kyrkje
2020 23.04 Landro kyrkje
2020 14.05 Fjell kyrkje
2020 04.06 Foldnes kyrkje
Velg målform på bibel

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: