Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
Avtalt dåpskurs annan stad
2020 23.04 Landro kyrkje
2020 14.05 Fjell kyrkje
2020 04.06 Foldnes kyrkje
2020 13.08 Fjell kyrkje
2020 03.09 Foldnes kyrkje
2020 17.09 Landro kyrkje
2020 01.10 Fjell kyrkje
2020 22.10 Foldnes kyrkje
2020 12.11 Fjell kyrkje
2020 10.12 Foldnes kyrkje
Avtalt dåpskurs annan stad
Velg målform på bibel

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

                
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort