Agrando påmelding > Påmelding

MILK-praksis


Fyll ut namnet ditt og kryss av på dei praksisane du vil ha, i prioritert rekkefølgje.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite?
Kva praksis vil du ha i år? Hugs at du må velge minst to grupper (men det er lov å velge fleire)
Ungdomslørdag
Landroklubben
T-dagen
Konfirmantleirar
Gudsteneste-team