Påmelding til Intro Ferieklubb - Skogn

Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte.
De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Vi ønsker at alle oppgir hvilken skole og klasse barnet går i.
Ønsker du å informere oss om noe spesielt, kan du også gjøre det i feltet under.
(Matallergi og lignende, eller har behov for annen tilrettelegging).
Dette er viktig for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til barna.
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Tillatelse til å ta bilde av ditt barn?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: