Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lys Våken Røbekk


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Skriv her hvis det er noe vi trenger å vite, eks matallergier.
Vi ønsker å bruke e-post og mobiltelefon til å informere om oppfølgende arrangement:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger hjelp til litt praktisk i løpet av helgen. Kryss her hvis du har mulighet til å hjelpe oss: