Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Småbarnstrall-kurs våren 2020


Den påmelde
Kurset for barn i alderen 8 til 16 månader. Fyll ut feltene med informasjon om barnet du melder på. Dei mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko du tenkjer det er greit at vi veit?

Foresatte
Mor, eller far
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at navn og bilde av den barnet vert brukt, til dømes i kyrkjelydsbladet, på framtidige annonser for kurset, eller på heimeside/Facebook?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: