Påmelding til 4-års samling/gudstjeneste


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om fireåringen. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Hvor mange deltar fra deres familie i tillegg til 4-åringen? Er det matallergier hos noen av de påmeldte? Er det noe vi trenger å vite om fireåringen? (behov for tilrettelegging eller lignende)
Vi vil delta på:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Fyll ut feltene med kontaktinformasjon til foresatt. De mørke feltene må alltid fylles ut.


Er det i orden at bilde tatt under samlingen/gudstjenesten av de påmeldte blir offentliggjort som del av artikkel på vår hjemmeside og i vårt menighetsblad?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: