Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til frivillig tjeneste i Tanum menighet


Fyll ut feltene med din kontaktinformasjon. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv litt om hva du har lyst til å være med på som frivillig. Skriv også om du vil bidra med noe som ikke er nevnt i denne listen, har en drøm om å starte noe nytt, ser flere oppgaver som bør dekkes etc.
Vil du bidra med/på/som?