(Ikke ferdig) Påmelding Babysang høst 2019


Fyll ut feltene med foresattes kontaktinformasjon. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Hva er barnets navn og alder? Er det noe vi trenger å vite på forhånd om foresatte og barn? (allergier, sykdommer eller annet som har innvirkning på babyen/foresattes deltakelse i babysang)
babysang høst 2019
Påmelding babysang vår 2019
Vil du at din kontaktinformasjon skal lagres, slik at du kan få informasjon fra menigheten om andre aktuelle arrangement?

Er det i orden at illustrasjonsbilde av de påmeldte i baysanggruppen blir offentliggjort på vår hjemmeside/facebookside?