Påmelding Bodø Domkirke sangskole aspgutter, asp1 og barnegospel


Den påmeldte
NB: Alle felt med tittel "E-post" må fylles ut for at betaling av kontingent kan gjennomføres. For informasjon om når ditt kor starter opp, se www.sangskola.no
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
Velg kor:
Aspirantguttekoret 1. og 2. klasse
Aspirantkor 1, 1. klasse
Barnegospelkoret 4-6 år

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Hovedmedlem ASPG,ASP1,BGK oppstart vårsemesteret Beløp: kr 600,00
Betalingsfrist: ved påmelding eller senest innen 3 uker etter påmelding.