Påmelding Barnegospel, Sykkylven kyrkjelege fellesråd


Den påmelde
Fyll ut felt med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite? Allergiar, tilpassing av opplegg?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Evt. kommentarar:


Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort? Det aktuelle er bilder der barnet ditt er med på opptredenar o.l. som kan nyttast på heimesida til kyrkja, på facebook eller i avisa.
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Evt. kommentarar: