Påmelding til familieleir 26.-28. oktober

Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Familiepris: kr. 1500,-
Vaksen: kr. 420,-
Barn: kr. 330,-
1 døgn: halv pris.
Dagsopphald: kr. 100 pr. pers.
PS: Skriv inn fødselsdato og namn på alle du melder på.

Er det elles noko vi treng å vite?
Kryss av for kva du/de blir med på:
Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?