Agrando påmelding > Påmelding

Konfirmant 2020-2021


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut. Det er viktig å få med konfirmanten sitt mob.nr.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng vite? Sett kryss for begge undervisningar dersom ein kan begge dagane. Skriv i kommentarfeltet dersom det er viktig med ein bestemt konfirmasjonsdag, og evt.klokkeslett
Eg vil gjerne vere på gruppe med:
Last opp bilde av den påmeldte. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 
Velg undervisningsopplegg
konfirmant m/leir 20/21
konfirmant u/leir 20/21
Konfirmasjonsdag
Valg av undervisningsdag

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Me treng hjelp av dykk føresette til ein del praktiske oppgåver for å gjennomføre konfirmantåret slik me ynskjer. Til å ha med mat i ulike samenhengar, til kjøring eller til å vere vakter på arrangement. Ein ting for kvar konfirmant. På leiren treng me folk til kjøkkenteam, hygieneteam, vaktteam og helseteam.
Foresatte
Eg kan bidra med:

 Er det i orden at namnet til den påmeldte blir offentliggjort i menighetsbladet Preikestolen og i Strandbuen??
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Ta med foresatt 2 dersom de vil at informasjon skal bli sendt til begge foresatte.
Foresatte
Eg kan bidra med: