Påmelding På sporet av Jesus 2018


Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng vite? (allergiar, behov for særskilt tilrettelegging eller anna)
Kva kan foreldre, fadrar, besteforeldre eller andre bidra med?

Er det i orden at namn og bilete av den påmeldte blir offentleggjort?