Påmelding 24Hours festival 2017


Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng å vite? (allergiar, behov for særskilt tilrettelegging osv)
Når du melder deg på 24 Hours får du tilbod om medlemsskap i Skjærgårds LIVE Time inkludert i deltakaravgifta, og då vil 100,- av di deltakaravgift gå til medlemskontingent for 2017. Dette er heilt uforpliktande, kostar ingenting ekstra, og hjelper oss mykje! Ved at du er medlem får me økonomisk støtte som gjer at deltakaravgifta kan vere så låg som mogleg, og at me kan arrangere fleire festivalar i framtida! Du kan finne meir informasjon om medlemsskap og Skjærgårds LIVE på www.24festival.no/medlemskap
Me har stort behov for frivillige som kan hjelpe til under festivalen. Kryss av der de kan vere med og bidra.
Er det i orden at namn og bilete av den påmelde blir offentleggjort?