Påmelding Pinsefart Hognestad, Lye og Undheim


Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng å vite? (allergiar, særskilte behov osv)
Vel Pinsefart Lye, eller Pinsefart Hognestad og Undheim.
Pinsefart Hognestad og Undheim 2019
Pinsefart Lye 2019
Kva kan føresette hjelpe til med:

Er det i orden at namn og bilete av den påmelde blir offentleggjort?