Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lys vaken Time og Undheim 2019


Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng å vite? (allergiar, matintoleranse, spesielle behov osv)
Kva kan føresette bidra med?

Er det i orden at namn og bilete av den påmelde vert offentleggjort? (kyrkja sine nettsider, kyrkjelydsblad, facebook)