Påmelding: Påskevandring 5-åringer


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Er det noe vi trenger å vite om? Spesielle pedagogiske og/eller fysiske behov, matallergier?
Hvor mange vil ha middag?

Kan ditt barn være med på gruppebilder til bruk i menighetsblad og på menighetnes hjemmeside/Facebook-side? (Hak av dersom "Ja")