Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Frei Barnekor


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Synger barnet i andre kor, spiller instrument, eller går på kulturskolen så fyll gjerne ut informasjon om dette her:
Velg gruppe
Frei barnekor 1.-2.klasse
Frei barnekor 3.klasse+
Oppgi hvilken skole går barnet på
Er det i orden at barnet er med på bilder/videoklipp som publiseres på nettsider/facebook?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: