Agrando påmelding > Påmelding

Vil du bli frivillig i Jar menighet?


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv litt om hva du har lyst til å være med på som frivillig, og hvordan vi kan legge tilrette for best mulig samarbeid.
Hva vil du være med som frivillig på?