Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lys Våken 2019


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noko barnet treng spesiell oppfølging/ tilrettelegging i forhold til (Astma/allergi, diabetes, ADHD, rullestol eller anna), så skriv det opp her:
Kryss av om det er Hustad eller Myrbostad du skal vere med
LysVåken 2019 Hustad (ledige plasser)
Myrbostad: Dersom det blir mange påmeldte må vi ha ei samling fredag til lørdag også. Kryss av om du også kan da.

Foresatte
Foresatt
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Foresatte
For at vi skal få til arrangementet så bra som mulig, trenger vi hjelp til praktiske gjøremål. Hvis dere ikke er låst til å bidra med akkurat den ene oppgaven, er det fint om dere kan sette opp flere alternativer, så kan vi fordele slik det trengs best.

 


Er det i orden at vi tar bilder som kan brukast i menighetsblad og andre samanhenger?