Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Babysang 17.februar 2021


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om ditt barn. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er barnet medlem i Den norske kirke?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi melde dere inn i Ung Kirkesang (utløser viktig offentlig støtte)?