4-årsbok 2018

Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Hvilken søndag ønsker dere å komme og få boka? 16.sep kl. 11 i Randesund kirke, Frikstad ELLER 23.sep kl. 17 i Søm kirke (NB! Merk tiden!)
Vi kommer på fireårstreffene tirsdag 18. og 25.sep kl 17 i Søm kirke.
Ønsker du å motta informasjon om ulike aktiviteter i kirka for barn?
Er det i orden at ditt barn er med på gruppebilder som vi legger ut på nettsida www.randesund.no ?