Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding LysVåken 2019


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? Matallergi eller andre spesielle behov/hensyn som må tas?Tillatelse til publisering av foto/video

Vi ønsker å bruke foto/video i kirkens informasjonsarbeid. Vi følger datatilsynets råd om publisering (se datatilsynet.no). Foto/video oppbevares for bruk i maksimalt 5 år for barn/ungdom og 10 år for voksne (over 18 år). Foto/video vil aldri bli videresolgt til kommersielle formål. Dette samtykket kan du når som helst trekke tilbake ved å kontakte menigheten.

Foto/video av meg/mitt barn kan publiseres på/i (kryss av):


Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Har du mulighet til å bidra med noe?