2019 Påmelding Ettårings-treff


Den påmeldte
Påmelding medfører tillatelse til å bruke bilder fra arrangementet i kirkens informasjonsarbeid. Reservasjon mot dette kan noteres i kommentarfeltet
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Har ditt barn behov for spesiell oppfølging/ tilrettelegging på noe vis, skriv i kommentarfeltet/ ta kontakt

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: