Påmelding forskjellige barnekor


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Påmelding medfører tillatelse til å bruke bilder fra koret i kirkens informasjonsarbeid. Reservasjon mot dette kan noteres i kommentarfeltet.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
Velg påmelding til riktig kor for deg/ditt barn
Boblende Glede
MadlaTweensValg for barn eller forelder Boblende Glede:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: