Påmelding Helt Førsteklasses


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Påmelding medfører tillatelse til å bruke bilder fra arrangementet i kirkens informasjonsarbeid. Reservasjon mot dette kan noteres i kommentarfeltet.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Tlf.:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier, sosiale eller fysiske utfordringer? Annet? Er forelder hjemme på dagtid og har mulighet til å være tilstede og hjelpe i det praktiske, meld gjerne dette her.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: